Aeroservice24

Dokumentacja CE

Świadczymy usługi w ocenie zgodności narzędzi, maszyn i urządzeń z:

 

  • dyrektywą maszynową 2006/42/UE
  • dyrektywą wyrobów niskonapięciowych (LVD) 2014/35/UE
  • dyrektywą urządzeń elektronicznych (EMC) 2014/30/UE
  • dyrektywą urządzeń ciśnieniowych (PED) 2014/68/UE
  • i innych

Dzięki profesjonalnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować realizację od podstaw dokumentacji wykonawczej na podstawie wymagań klienta oraz sporządzić pełną ocenę zgodności oraz dokumentacji wymaganej przez dyrektywę.

Nasze usługi obejmują:

 

  • wykonanie oceny ryzyka,
  • analizę wytrzymałościową,
  • stworzenie instrukcji obsługi,
  • dostarczenie deklaracji zgodności z wymaganymi normami i dyrektywami dla danego urządzenia,
  • nomenklaturę symbolem CE.

Nasze realizacje